IT juhtimine

IT juhtimine

Lisa meeskonda professionaalne IT-juht, kellele ei pea ise palka maksma!

 

Väga paljudes ettevõtetes ei ole mõistlik palgata täiskohaga IT-juhti, vaid oluliselt efektiivsemaks kujuneb selle teenuse tellimine partnerilt. Peamiseks eeliseks on paindlikkus ajas, kus vastavalt organisatsiooni vajadustele muutub ka teenuse sisu. Vähetähtis pole ka asjaolu, et IT-juhtimise teenus annab partneri ettevõtte käsutusse meie ekspertide põhjaliku teadmiste pagasi.

section-16d8580
Mis on Clever IT-juhtimise põhilised ülesanded?
Virtuaalse IT juhi roll hõlmab iga-aastase strateegilise IT-plaani koostamist, juhtkonnaga korrapärast konsulteerimist ja IT-tegevuse juhtimist Sinu organisatsioonis. Ja seda kõike murdosa eest täiskohaga IT-juhi kuludest. Virtuaalne IT-juht on sillaks äri ja IT vahel, õpib tundma Sinu organisatsiooni protsesse ja tehnoloogiaid, et tagada nende tulemuste saavutamine, mis toetavad ettevõtte eesmärke. Kuna virtuaalsest IT juhist saab põhikompetents, on tal võtmeroll kriitilistes strateegilistes, tehnilistes ja juhtimisalgatustes – alates infoturbest kuni kliendikogemuse parandamiseni ja andmete haldamiseni, mis leevendavad ohte ja soodustavad ettevõtte kasvu.
Digitaalne transformatsioon on spetsiaalne nõustamise tüüp, mis keskendub tehnoloogia kasutamisele organisatsioonide klientidele pakutavate toodete ja teenuste digitaalseks muutmist või protsessi digitaliseerimist. Suurepärased digistrateegiad puudutavad sama palju inimesi ja ettevõtte protsesse kui ka tehnoloogia muutusi. Kokkuvõttes on eduka digitaliseerimise strateegia keskmes tõhus muudatuste juhtimine.
Sinu ettevõtte IT-konsultatsioonieksperdid! Hankige parimaid IT-nõustamise nõuandeid iga suurusega organisatsioonidele. Clever IT aitab teid asjatundlike juhistega konkreetsete lahenduste osas kuni teie ettevõtte täieliku IT-plaani loomise ja elluviimiseni. IT Strateegia väljatöötamine Asjatundlikud IT-konsultandid aitavad teil luua IT-strateegia või selle üle vaadata. Rakendades meie seitsme tasandilist IT-metoodikat, analüüsime teie infrastruktuuri, turvalisust, sidet, rakendusi ja muid vajalike komponente, et koostada kvaliteetne strateegiaplaan.
IT-talitluspidevus ei kõla just kõige lihtsamini, kuid tegemist on ühe põhikomponendiga organisatsioonide igapäevases tegevuses. See on efektiivseim viis maandada äririske, mis on sõltuvuses võimalikest sisemistest või välistest tõrgetest IT-süsteemides. Talitluspidevuse plaan hõlmab endas detailseid tegutsemisjuhiseid võimalike kriiside korral ning eraldiseisvate varusüsteemide välja töötamist vältimaks organisatsiooni töö katkemist.
IT-auditi käigus kaardistatakse organisatsiooni toimimiseks kasutusel olev tehnoloogia täielikult või üksuste kaupa. Analüüsitakse peamisi kaasnevaid riske ning nende maandamiseks ja vältimiseks kasutusele võetud meetmeid. Erilise tähelepanu all on turvaprotokollid ning andmete kaitse. Juhile annab selline audit väga selge ülevaate organisatsiooni IT-toimivuse seisust, võimaldab tõhustada sisekontrolli ja tõsta turvalisust ning langetada strateegilisi otsuseid.

Meist

Oleme usaldusväärne partner IT-lahenduste ja -süsteemide rajamisel ning hooldamisel. Pakume kaasaegseid IT-teenuseid, mis on targad ja turvalised.

Võta ühendust

  • E-mail:
    info@cis.ee

  • Telefon:
    +372 588 419 05

  • Aadress:
    Valukoja 8, 11415, Tallinn, Estonia