IT turvalisus

IT turvalisus

Vaid tipptasemel turvalisus aitab vältida tänase ebakindla maailma küberohte

 

Kaasaegse ettevõtte jaoks on väga suureks äririskiks IT-süsteemide turvalisus. Tehnoloogia areneb kiiresti ning koos sellega kasvab paratamatult ka erinevate küberriskide hulk. Oleme oma partnerite jaoks välja töötanud nende tegevust ning vajadusi arvestavad turvalisuse paketid. Ja mis kõige tähtsam – meie kogenud eksperdid hoiavad küberturvalisusel silma peal 24/7.

section-16d8580
Mis on meie IT turvalisuse põhilised ülesanded?
IT-turvalisuse paketid lähtuvad organisatsioonide riskiprofiilidest, vastavusnõuetest ning eelarvelistest võimalustest. L1 pakett pakub esmatasandi kaitset hõlmates viiruse-, pahavara- ja rämpspostitõrjet, veebiliikluse jälgimist ning MFA seadistamist. L2 pakett pakub lisaks lahendusi töö taastamiseks kriisiolukorras, andmete krüpteerimist, andmepüügivastast teenust ning perioodilisi koolitusi ettevõtte töötajatele. L3 pakett sisaldab täiendavalt IT-taristu ja operatsioonisüsteemide pidevat uuendamist, rakenduste juhtimist, logide kogumist ning perioodilist turvalisuse hinnangut. L4 pakett pakub kaitset ka kõige keerukamate rünnakute eest, kus 24/7 töötav turvalisuse halduskeskus analüüsib ebatavalisi mustreid, teostab võrkude seiret ning turvasündmuste analüüsi.
Tulemüür on esmane kaitse sise- ja välisvõrgu vahel, mis blokeerib volitamata internetiliikluse enne kui see suudab mingit kahju tekitada. Kasutame tulemüüride ehitamisel Fortineti. Viimase põlvkonna seadmeid ja tehnoloogiat, mis on tõestanud end väga tõhusatena.
Aitame partneritel valida ja tõhusalt tööle panna õiged tööriistad kasutuses olevate rakenduste turvalisuse tagamiseks. Võimalik on seadistada süsteemid toimima vastavalt kasutajarühmadele ehk ligipääsu saab tagada valikuliselt. Luua on võimalik auditirežiimi pideva tagasiside saamiseks.
IT-turvalisuse monitooring võimaldab ennetada turvariske ja saada reaalajas ülevaadet turvaintsidentidest ning tuvastatud ohtudest. Aitame oma partneritel üles ehitada läbimõeldud ning tugeva monitooringusüsteemi, mille abil saab ohtudele reageerida ning need kõrvaldada. Pakume ka täieliku monitooringu- ning reageerimisteenust, kus jälgime partneri IT-turvalisust täies mahus ning vajadusel sekkume.
Küberjulgeoleku riske hindame alati organisatsiooni põhiselt, võttes arvesse tegevuse iseloomu, valdkondlikku seadusandlust, ärikriitilisust ning olemasolevaid turvameetmeid. Küberjulgeoleku riskide hindamine peab toimuma perioodiliselt vältimaks turvaaukude teket ning tähelepanematusest tekkivaid probleeme.
Organisatsioonide igapäevase tegevuse käigus koguneb olulisi ja tihti ka tundlikke andmeid, mille säilitamise tingimused on seadustega rangelt reguleeritud. Ühtlasi on andmete näol tegemist sagedase küberrünnakute objektiga, mille kaitsmisele on vaja enam tähelepanu pöörata. Tagame oma partnerite jaoks andmete krüpteerimise koos pideva jälgimisega ning tugevate autentimis- ja valideerimissüsteemide kasutamise viies andmelekke riski miinimumini.
Testime pidevalt partnerite IT-süsteeme ja kasutusel olevat tarkvara tuvastamaks seal esinevaid haavatavusi ning parandamaks leitud turvaaugud. Simuleerime kontrollitud keskkonnas ka reaalseid rünnakuid, mis aitab süsteeme veelgi tugevdada. Loomulikult pakume üksikasjalikku, kuid arusaadavat aruandlust organisatsiooni IT-süsteemi haavatavusest ning teeme ettepanekuid olukorra parendamiseks.

Meist

Oleme usaldusväärne partner IT-lahenduste ja -süsteemide rajamisel ning hooldamisel. Pakume kaasaegseid IT-teenuseid, mis on targad ja turvalised.

Võta ühendust

  • E-mail:
    info@cis.ee

  • Telefon:
    +372 588 419 05

  • Aadress:
    Valukoja 8, 11415, Tallinn, Estonia